شب امتحانی گسسته – مهندس بشیرزاده

توضیحات

شب امتحانی – گسسته – مهندس بشیرزاده

چهارشنبه 5 خردادساعت 18:00 الی 21:00
پنج‌شنبه 6 خرداد ساعت 20:15 الی 23:15
جمعه 7 خردائد ساعت 12:30 تا 15:30