مهندس استاد رحیم (کنکور شیمی 1402)

شنبه‌ها از ساعت 18:30 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

توضیحات

کنکور شیمی

شنبه‌ها از ساعت 18:30 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین