دکتر بشیرزاده (ریاضی تجربی/حسابان یازدهم1402)

یک شنبه ها ساعت 20:15 الی 22:15

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

توضیحات

دکتر بشیرزاده

حسابان یازدهم

یک شنبه ها ساعت 20:15 الی 22:15

تیر  1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین