مهندس بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1402)

یک شنبه ها از ساعت 14:30 الی 18:15

جمعه‌ها (حل تمرین) از ساعت 14:00 الی 17:00

تیر ۱۴۰1 تا اردیبهشت ۱۴۰2

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

توضیحات

مهندس بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1401) – بعثت انلاین

ریاضی تجربی/حسابان

یک شنبه ها از ساعت 14:30 الی 18:15

جمعه‌ها (حل تمرین) از ساعت 14:00 الی 17:00

تیر ۱۴۰1 تا اردیبهشت ۱۴۰2

کلاس آنلاین