مهندس رسولی (کنکور شیمی1402)

پنج شنبه ها از ساعت 15:30 الی 18:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

توضیحات

مهندس رسولی

کنکور شیمی

پنج شنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402