مهندس شهبازی (فیزیک یازدهم 1402)

پنج شنبه ها ها از ساعت 19:15 الی 21:00

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

مهندس شهبازی

فیزیک یازدهم

پنج شنبه ها ها از ساعت 19:15 الی 21:00

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین