مهندس شهبازی (نکته و تست کنکور فیزیک 1403)

پنجشنبه ها ساعت 15:00 الی 20:00

5 هفته

شروع از 31 فروردین

کلاس آنلاین

2,900,000 تومان

توضیحات

مهندس شهبازی (نکته و تست کنکور فیزیک 1403)

(نکته و تست کنکور فیزیک 1403)

پنجشنبه ها ساعت 15:00 الی 20:00

5 هفته

شروع از 31 فروردین

کلاس آنلاین