مهندس پوشنه (شیمی دهم 1402)

شیمی دهم

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

950,000 تومان1,100,000 تومان

توضیحات

استاد پوشنه

شیمی دهم

پنج‌شنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین