مهندس پوشنه (علوم نهم تیزهوشان 1402)

شنبه ها از ساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد پوشنه

علوم نهم تیز هوشان

شنبه ها از ساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین