مهندس گلزاری (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1402)

چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

توضیحات

مهندس گلزاری

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین