نکته و تست اقتصاد – استاد مختاری (کنکور 1402) – آنلاین

استاد مختاری

پنج‌شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15

به مدت 6 هفته

در تاریخ های:

1402/02/21

1402/02/28

1402/03/18

1402/03/25

1402/04/01

1402/04/08

کلاس آنلاین

500,000 تومان

در این بخش با اساتید بعثت آشنا شوید، نمونه تدریس ها را ببینید و دوره‌های موجود برای استاد موردنظر خود را مشاهده کنید