نکته و تست زیست شناسی – دکتر حشم‌پیشه (کنکور 1402) – حضوری

دکتر حشم پیشه

نکته و تست زیست شناسی

کد1: سه‌شنبه ها ساعت 14:30 الی 20:30

به مدت 6 هفته

از 1402/02/12

کد2: شنبه ها ساعت 14:30 الی 20:30

به مدت 6 هفته

از 1402/02/19

کلاس حضوری

2,400,000 تومان

در این بخش با اساتید بعثت آشنا شوید، نمونه تدریس ها را ببینید و دوره‌های موجود برای استاد موردنظر خود را مشاهده کنید