نکته و تست زیست شناسی حضوری – دکتر حشم پیشه (کنکور 1401)

1,350,000 تومان

شنبه ها ازساعت 15:00 الی 20:00
به مدت 6 هفته از اردیبهشت ماه 1401 – کلاس حضوری

دکتر حشم پیشه

نکته و تست زیست شناسی

شنبه ها ساعت 15:00 الی 20:00

به مدت 6 هفته از اردیبهشت 1401

کلاس حضوری

سبد خرید