نکته و تست زیست شناسی حضوری – دکتر حشم پیشه (کنکور 1401)

شنبه ها ازساعت 15:00 الی 20:00
به مدت 6 هفته از اردیبهشت ماه 1401 – کلاس حضوری

1,350,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

دکتر حشم پیشه

نکته و تست زیست شناسی

شنبه ها ساعت 15:00 الی 20:00

به مدت 6 هفته از اردیبهشت 1401

کلاس حضوری