نکته و تست شیمی – استاد زارعی (کنکور 1402) – آنلاین

استاد زارعی

نکته و تست شیمی

پنج‌شنبه‌ها ساعت 18:30 الی 22:00

به مدت 10 هفته

از تاریخ 1402/02/07

+

حل تمرین یک شنبه‌ها 19:30 الی 21:00
از 1402/02/17

کلاس آنلاین

1,300,000 تومان

در این بخش با اساتید بعثت آشنا شوید، نمونه تدریس ها را ببینید و دوره‌های موجود برای استاد موردنظر خود را مشاهده کنید