نکته و تست فیزیک حضوری – مهندس شهبازی (کنکور 1401)

چهارشنبه ها ساعت 15:00 الی 18:15
برای رشته تجربی 9 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401 – کلاس حضوری

1,350,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مهندس شهبازی

نکته و تست فیزیک

چهارشنبه ها ساعت 15:00 الی 18:15

برای رشته تجربی 9 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401

حل تست های اضافه و بررسی تکالیف شنبه ها ساعت 14:30 الی 16:30

کلاس حضوری