نکته و تست فیزیک – مهندس شهبازی (کنکور 1401)

چهارشنبه ها ساعت 19:00 الی 22:30
برای رشته تجربی 9 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401 – بعثت آنلاین

950,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مهندس شهبازی

نکته و تست فیزیک

چهارشنبه ها ساعت 19:00 الی 22:30

برای رشته تجربی 9 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401

حل تست های اضافه و بررسی تکالیف شنبه ها ساعت 14:30 الی 16:30

کلاس آنلاین