نکته و تست فیزیک حضوری – مهندس مدرسه دوست (کنکور 1401)

1,350,000 تومان

مهندس مدرسه دوست

نکته و تست فیزیک

جمعه ها ساعت 13:00 الی 17:00

برای رشته تجربی 10 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401

کلاس حضوری

سبد خرید