نکته و تست گسسته – مهندس بشیرزاده (کنکور 1401)

750,000 تومان

سه شنبه ها ازساعت 14:30 الی 16:45
به مدت 8 هفته از اردیبهشت ماه 1401 – بعثت آنلاین

مهندس بشیرزاده

نکته و تست گسسته

سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 16:45

به مدت 8 هفته از اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین

سبد خرید