هندسه – دکتر بشیرزاده – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

سه‌شنبه/پنج‌شنبه
09:30 تا 11:45

شروع از 2 مهرماه

2,025,000 تومان

ناموجود

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی