لطفا با دقت مطالب زیر را مطالعه نمایید: 1- شما فقط یک بار فرصت دارید در آزمون شرکت کنید

2- پس از شروع آزمون صفحه خود را ریلود نکنید و جهت برگشت سوالات فقط از (دکمه برگشت) استفاده نمایید!

3- مدت زمان آزمون 40 دقیقه می باشد و شما در طول آزمون می توانید به سوال قبلی و بعدی خود بروید.

4- تعداد سوالات آزمون: 8

5- پس از پاسخ دادن به سوالات دکمه پایان آزمون را بزنید تا نتایج شما ثبت شود.


آماده اید؟ جهت شروع دکمه زیر را بزنید