دوره های مبحثی به زودی تکمیل می شوند
ریاضیات

حد – رشته ریاضی
مهندس بشیرزاده

حد
مهندس بیات

حد
مهندس گلزاری

مثلثات
مهندس گلزاری

مثلثات
مهندس بشیرزاده

تابع و معادله
مهندس گلزاری

تابع و معادله
مهندس بشیرزاده

تابع و معادله
مهندس بیات

الگو و مجموعه
مهندس بشیرزاده

الگو و مجموعه
مهندس بیات

الگو و مجموعه
مهندس گلزاری

مشتق
مهندس بیات

مشتق
مهندس گلزاری

مشتق
مهندس بشیرزاده

شمارش و احتمال
مهندس بشیرزاده

فیزیک

دینامیک
مهندس شهبازی

ترمودینامیک
مهندس شهبازی

اندازه‌گیری
مهندس شهبازی

تعادل دینامیک/کارانرژی
مهندس شهبازی

فشار و ویژگی‌های ماده
مهندس شهبازی

گرما و قانون گازها
مهندس شهبازی

حرکت بر خط راست
مهندس شهبازی

حرکت دایره‌ایی
مهندس شهبازی

جریان الکتریکی و مدار
مهندس شهبازی

الکتریسیته خازن
مهندس شهبازی

نوسان و موج
مهندس شهبازی

سقوط آزاد
مهندس شهبازی

عربی

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.