شنبه 18 تیر

یک‌شنبه 19 تیر

ریاضی نهم استاد بحری - 14:00 تا 15:30

کنکور ریاضی تجربی/حسابان بشیرزاده - 14:30 تا 16:00

ریاضی دهم استاد بحری - 15:45 تا 17:15

ریاضی دهم استاد بشیرزاده - 16:00 تا 17:00

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم مهندس بشیرزاده - 17:00 تا 18:00

کنکور شیمی مهندس استاد‌رحیم - 17:15 تا 19:15

کنکور دین و زندگی استاد صائلی - 21:15 تا 23:15