34
سالگی بعثت,درصد تخفیف,BST :کدتخفیف

از 1 تا 15 آذرماه

کنکور ریاضی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور تجربی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور انسانی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

پایه یازدهم

دوره‌های ویژه پایه یازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

پایه دهم

دوره‌های ویژه پایه دهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

ششم تا نهم

دوره‌های ویژه دانش آموزان پایه ششم تا نهم

کنکور 1401

استاد ترابی

18:15 – 15:00

مهندس استاد رحیم

21:00 – 18:00

استاد علی اکبری

22:00 – 21:00

استاد هاتفی

22:00 – 21:00
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

استاد ترابی

23:30 – 22:00

دکتر حشم پیشه

22:00 – 20:45
دو هفته یک‌بار

دروس پایه (1401-1400)

مهندس آرین جاماسبی

18:30 – 17:00

استاد رحیمی

20:00 – 18:30

از مهرماه

استاد رحیمی

استاد رحیمی

استاد غفاری

16:45 – 15:15

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

18:45 – 14:30

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

مهندس جاماسبی

18:30 – 15:15

استاد مهاجر

18:45 – 18:00

از مهرماه

استاد مهاجر

21:00 – 19:00

استاد صائلی

22:45 – 21:15

دروس پایه (1401-1400)

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

استاد مهاجر

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس گندمی

20:15 – 18:45

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

مهندس بشیرزاده

22:30 – 20:30

استاد بحری

 

استاد مهاجر

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

20:15 – 18:45

مهندس گندمی

22:00 – 20:30

استاد بحری

کنکور 1401

استاد قیومی

16:00 – 14:30

استاد زینعلی

17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا

17:00 – 16:15

از مهرماه

مهندس گندمی

21:00 – 17:15

مهندس مدرسه دوست

21:30 – 17:15

دکتر اکبری

22:00 – 18:45

استاد مدنی

22:45 – 21:15

استاد ترکمن

23:00 – 22:00

دروس پایه (1401-1400)

مهندس مدرسه دوست

16:45 – 15:00

دکتر اکبری

20:15 – 18:45

مهندس آرین جاماسبی

18:30 – 17:00

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

16:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

21:30 – 19:30

استاد مختاری

21:00 – 19:30

استاد پازوکی

23:45 – 21:30

دروس پایه (1401-1400)

دکتر اکبری

15:00 – 13:30

از مهرماه

مهندس جاماسبی

16:45 – 15:15

دکتر شعبان پور

19:15 – 17:45

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

21:00 – 19:30

مهندس بشیرزاده

22:45 – 21:15

استاد بحری

17:30 – 16:00

از مهرماه

استاد بحری

15:50 – 14:30

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

استاد جعفری

21:30 – 19:00

مهندس شهبازی

23:00 – 19:00

استاد مدنی

23:15 – 21:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس رسولی

22:00 – 20:30

مهندس رسولی

20:15 – 18:45

استاد بحری

15:30 – 14:00

از مهرماه

استاد پوشنه

 

کنکور 1401

مهندس رسولی

18:45 – 15:30

مهندس حکاک

18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه

22:15 – 19:00

استاد مدنی

22:15 – 20:45

استاد ارسنجانی

23:30 – 22:30

دروس پایه (1401-1400)

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

13:00 – 11:30

مهندس حکاک

15:00 – 13:30

دکتر دولت آبادی

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس شهبازی

20:45 – 18:45

مهندس بیات

09:30 – 08:00

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

15:00 – 13:30

استاد پوشنه

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس شهبازی

22:30 – 21:00

استاد بحری

12:45 – 11:15

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

دکتر دولت آبادی

19:45 – 18:15

از مهرماه

استاد پوشنه

10:45 – 09:15

از مهرماه

دروس پایه (1401-1400)

استاد صائلی

14:30 – 13:00
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

استاد پازوکی

16:45 – 14:45 
دو هفته یک‌بار

از مهرماه

کلاس‌های فوق العاده

حل تست فیزیک کنکور مهندس شهبازی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

شنبه ها ساعت 14:45 الی 16:30

فوق العاده زبان کنکور استاد قیومی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین)

جمعه 12 آذر ساعت 08:00 الی 11:00

فوق العاده ریاضی دهم مهندس جاماسبی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین)

جمعه 12 آذر ساعت 11:00 الی 14:00

فوق العاده فلسفه و منطق استاد مدنی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین)

جمعه 12 آذر ساعت 15:00 الی 16:30

زیست کنکور دکتر حشم پیشه (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری) 

(ورود حضوری‌ها)

جمعه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰
جمعه ۲۴ دی‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
جمعه ۲۹ بهمن‌ماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰

فوق العاده ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس طاهری (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

جمعه 12 آذر ساعت 15:00 الی 18:00

فوق العاده ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس جاماسبی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

جمعه 12 آذر ساعت 15:00 الی 18:15

فوق العاده ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس طاهری (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

جمعه 26 آذر ساعت 11:00 الی 14:00

عدم تشکیل

ریاضی دهم مهندس آرین جاماسبی

شنبه 13 آذر ماه ساعت 17:00 الی 18:30

یک جلسه مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

  • عزیز سلام جهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.

Shopping Cart