انتخاب
رشته,سرنوشت,آگاهانه
توسط مجرب ترین مشاورین کشور در بعثت

کنکور ریاضی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور تجربی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور انسانی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

پایه یازدهم

دوره‌های ویژه پایه یازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

پایه دهم

دوره‌های ویژه پایه دهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

سوم تا نهم

دوره‌های ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم

یک جلسه مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

  • عزیز سلامجهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.

کنکور 1402

کنکور حل تمرین فیزیک

14:45 الی 16:30

کنکور ریاضی انسانی

15:00 الی 18:15

کنکور زبان

16:30 الی 18:00

کنکور شیمی

18:00 الی 22:00

کنکور زبان اختصاصی

18:30 الی 20:00

کنکور فلسفه و منطق

20:00 الی 22:00

کنکور مشاوره و برنامه‌ریزی

22:00 الی 23:00

کنکور مشاوره و برنامه‌ریزی

22:00 الی 23:00

کنکور مشاوره و برنامه‌ریزی

22:00 الی 23:00

تقویتی 02-1401

علوم هشتم

15:00 الی 16:30

علوم هفتم

16:30 الی 18:00

ریاضی دهم

17:00 الی 18:30

شیمی یازدهم

18:30 الی 20:00

عربی نهم

20:15 الی 21:45

علوم نهم تیز‌هوشان

20:15 الی 21:45

کنکور 1402

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

14:30 الی 16:00

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

15:15 الی 18:30

کنکور عربی انسانی

17:15 الی 19:15

کنکور عربی عمومی

19:30 الی 21:00

کنکور دین و زندگی

21:15 الی 23:15

تقویتی 02-1401

ریاضی نهم

14:00 الی 15:30

عربی یازدهم

15:00 الی 16:30

عربی دهم

16:30 الی 18:00

ریاضی دهم

18:45 الی 20:15

فیزیک یازدهم

18:45 الی 20:15

فیزیک دهم

20:30 الی 22:00

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

20:30 الی 22:30

کنکور 1402

کنکور زبان

14:30 الی 16:00

کنکور زبان

15:00 الی 17:00

کنکور مشاوره و برنامه ریزی

16:15 تا 17:00

کنکور فیزیک

17:15 الی 21:00

کنکور عربی

21:45 الی 23:15

تقویتی 02-1401

ریاضی تجربی / حسابان

18:45 تا 20:15

کنکور 1402

کنکور گسسته

14:30 الی 16:45

کنکور هندسه

17:00 الی 19:15

کنکور هندسه

17:00 الی 19:00

کنکور گسسته

19:15 الی 21:15

کنکور ادبیات

21:30 الی 23:45

تقویتی 02-1401

ریاضی هشتم

14:30 الی 15:50

ریاضی دهم انسانی

15:15 الی 16:45

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم

15:15 الی 16:45

زبان یازدهم

15:15 الی 16:45

ریاضی ششم

16:00 الی 17:30

ریاضی یازدهم انسانی

17:00 الی 18:30

زیست شناسی دهم

18:45 الی 20:15

هندسه آمار یازدهم

19:30 الی 21:00

زیست شناسی یازدهم

20:30 الی 22:00

هندسه دهم

21:15 تا 22:45

کنکور 1402

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

14:30 الی 18:45

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

15:00 الی 18:15

کنکور ریاضی تجربی / حسابان

15:30 الی 18:45

کنکور فیزیک

19:00 الی 23:00

کنکو ادبیات انسانی

19:00 الی 21:30

کنکور روانشناسی

21:45 الی 23:15

تقویتی 02-1401

ریاضی هفتم

14:00 الی 15:30

دین و زندگی

15:00 الی 16:30

ادبیات یازدهم

16:45 الی 18:15

شیمی دهم

18:45 الی 20:15

شیمی یازدهم

20:30 الی 22:00

کنکور 1402

کنکور شیمی

15:30 الی 18:45

کنکور اقتصاد

17:30 الی 19:00

کنکور زیست شناسی

19:00 الی 22:15

کنکور جامعه شناسی

19:15 الی 20:45

کنکور مشاوه و برنامه ریزی

22:30 الی 23:30

تقویتی 02-1401

هندسه آمار یازدهم

11:30 الی 13:00

شیمی یازدهم

12:45 الی 14:15

ریاضی نهم تیزهوشان

13:15 الی 14:45

شیمی دهم

15:00 الی 16:30

عربی هفتم

17:00 الی 18:30

فیزیک یازدهم

18:45 الی 20:45

عربی هشتم

19:00 الی 20:30

فیزیک دهم

21:00 الی 22:30

کنکور 1402

کنکور حل تمرین ریاضی تجربی / حسابان

14:00 الی 17:00

کلاس‌های فوق العاده

حل تست فیزیک کنکور مهندس شهبازی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

شنبه ها ساعت 14:45 الی 16:30

ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس گلزاری (ویژه کلاس‌های آنلاین) 

پنج شنبه 28 بهمن‌ماه ساعت 09:۰۰ الی 12:00

زیست کنکور دکتر حشم پیشه (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری) 

(ورود حضوری‌ها)

جمعه ۲۹ بهمن‌ماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰

عدم تشکیل

ریاضیات کنکور استاد طاهری

چهارشنبه 20 بهمن ماه ساعت 15:00 الی 18:15 و کلاس های حضوری