توجه

کلاس‌‎های فوق العاده
همه دانش‌آموزان موظف هستند بخش اطلاعیه(کلاس‌های فوق‌العاده و عدم تشکیل) کلاس‌های بعثت را در پنل کاربری خود مشاهده کنند
مسولیت مراجعه نکردن به این قسمت با دانش‌آموز است

کنکور ریاضی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور تجربی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور انسانی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

پایه یازدهم

دوره‌های ویژه پایه یازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

پایه دهم

دوره‌های ویژه پایه دهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

سوم تا نهم

دوره‌های ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم

یک جلسه مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

  • عزیز سلامجهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.