کنکور ریاضی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور تجربی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

کنکور انسانی

تدریس دروس عمومی و اختصاصی به‌صورت تستی و تشریحی (کنکور 1401)

پایه یازدهم

دوره‌های ویژه پایه یازدهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

پایه دهم

دوره‌های ویژه پایه دهم (ریاضی،تجربی،انسانی)

سوم تا نهم

دوره‌های ویژه دانش آموزان پایه سوم تا نهم

یک جلسه مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

  • عزیز سلامجهت ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان لطفا اطلاعات زیر را با دقت پر نمایید.
از مهرماه
از مهرماه
از مهرماه

کلاس‌های فوق العاده

کنکور شیمی - مهندس رسولیویژه آنلاین و حضوری: کد عصر دوشنبه صادقیه - کد عصر یکشنبه توحید و کد دوشنبه پسرانه
بیشتر بخوانید
جمعه 4 شهریور ساعت 10:00 الی 13:00
کنکور شیمی - مهندس رسولیویژه آنلاین و حضوری: کد عصر دوشنبه صادقیه - کد عصر یکشنبه توحید و کد دوشنبه پسرانه
بیشتر بخوانید
جمعه 4 شهریور ساعت 10:00 الی 13:00

عدم تشکیل

ریاضیات کنکور استاد 

چهارشنبه 20 بهمن ماه ساعت 15:00 الی 18:15 و کلاس های حضوری