13 سال سابقه مشاوره تحصیلی

مشاور ارشد آموزشگاه‌های برتر کشور

عضو تیم سردبیری برنامه فرصت برابر شبکه 7

کارشناس برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما

نویسنده کتاب برنده شو تا بازنده ‌ها گریه کنند

مشاوره و برنامه ریزی

برنامه ریزی خرداد ماه و نحوه آزمون نهایی

هیچ محصول وجود ندارد