فارغ التحصیل مهندسی برق و الکترونیک

کارشناس مدیریت آموزشی

بیش  از 10 ساال تدریس

در مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

 

ریاضی یازدهم انسانی

جلسه 1 – استاد بحری

منطق گزاره واستدلال ریاضی

ریاضی دهم انسانی

جلسه 1 – استاد بحری

یاد آوری اتحاد و تجزیه

ریاضی نهم

جلسه 1 – استاد بحری

مجموعه ها و احتمال

ریاضی هشتم

جلسه 1 – استاد بحری

اعداد گویا

ریاضی هفتم

جلسه 1 – استاد بحری

راهبرد حل مسئله

ریاضی ششم

جلسه 1 – استاد بحری

الگوهای عددی

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد بحری (ریاضی انسانی یازدهم 1404)

استاد بحری (ریاضی انسانی یازدهم 1404) ریاضی انسانی یازدهم 1404 سه شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15  تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آفلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد بحری (ریاضی انسانی دهم 1404)

استاد بحری (ریاضی انسانی دهم 1404) ریاضی انسانی دهم 1404 سه شنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30  تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آفلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد بحری (ریاضی نهم 1404)

استاد بحری ریاضی نهم سه شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,200,000 تومان1,400,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد بحری (ریاضی هشتم 1404)

استاد بحری ریاضی هشتم سه‌شنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,050,000 تومان1,200,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد بحری (ریاضی ششم 1404)

استاد بحری ریاضی ششم دوشنبه ازساعت 16:45 الی 18:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آفلاین

950,000 تومان1,100,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد بحری (ریاضی هفتم 1404)

استاد بحری ریاضی هفتم شنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30 کلاس آنلاین

1,050,000 تومان1,200,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی نهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی ششم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی هفتم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی هشتم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,950,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی نهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند