فارغ التحصیل مهندسی برق و الکترونیک

کارشناس مدیریت آموزشی

بیش  از 10 ساال تدریس

در مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

 

ریاضی یازدهم انسانی

جلسه 1 – استاد بحری

منطق گزاره واستدلال ریاضی

ریاضی دهم انسانی

جلسه 1 – استاد بحری

یاد آوری اتحاد و تجزیه

ریاضی نهم

جلسه 1 – استاد بحری

مجموعه ها و احتمال

ریاضی هشتم

جلسه 1 – استاد بحری

اعداد گویا

ریاضی هفتم

جلسه 1 – استاد بحری

راهبرد حل مسئله

ریاضی ششم

جلسه 1 – استاد بحری

الگوهای عددی

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد بحری (ریاضی ششم 1403)

استاد بحری ریاضی ششم سه شنبه ازساعت 16:45 الی 18:15 مهر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

650,000 تومان770,000 تومان

استاد بحری (ریاضی هفتم 1403)

استاد بحری ریاضی هفتم شنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30 مهر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

700,000 تومان820,000 تومان

استاد بحری (ریاضی هشتم 1403)

استاد بحری ریاضی هشتم سه‌شنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

700,000 تومان820,000 تومان

استاد بحری (ریاضی نهم 1403)

استاد بحری ریاضی نهم سه شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15 تیر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

850,000 تومان1,000,000 تومان

ریاضی نهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

1,950,000 تومان

استاد بحری (ریاضی انسانی دهم 1403)

استاد بحری (ریاضی انسانی دهم 1403) ریاضی انسانی یازدهم 1403 سه شنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30  تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آفلاین

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

استاد بحری (ریاضی انسانی یازدهم 1403)

استاد بحری (ریاضی انسانی یازدهم 1403) ریاضی انسانی یازدهم 1403 سه شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15  تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آفلاین

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

استاد بحری (ریاضی یازدهم انسانی 1402)

استاد بحری ریاضی یازدهم انسانی سه‌ شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15 مهر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آفلاین

750,000 تومان880,000 تومان

استاد بحری (ریاضی دهم انسانی 1402)

استاد بحری ریاضی دهم انسانی سه‌ شنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آفلاین

750,000 تومان880,000 تومان

استاد بحری (ریاضی ششم 1402)

استاد بحری ریاضی ششم سه‌شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15 مهر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آفلاین

400,000 تومان470,000 تومان

استاد بحری (ریاضی هفتم 1402)

استاد بحری ریاضی هفتم چهارشنبه‌ها ازساعت 15:00 الی 16:30 مهر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

425,000 تومان500,000 تومان

استاد بحری (ریاضی هشتم 1402)

استاد بحری ریاضی هشتم سه‌شنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

425,000 تومان500,000 تومان