کارشناس تحصیلی در شبکه آموزش با بیش از 100 برنامه زنده

نویسنده کتاب های مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی انتشارات کلک معلم

بیش از 18 سال سابقه مشاوره در مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

برگزار کننده دوره های مشاوره در شهرستان های تهران

 

مشاوره و برنامه ریزی

جلسه 1 – استاد ترکمن

شروع مطالعه

مشاوره و برنامه ریزی

جلسه 2 – استاد ترکمن

تمرکز

هیچ محصول وجود ندارد