بیش از 5 سال سابقه کار در زمینه مشاوره

مشاور آموزشگاه های برتر کشور

برگزار کننده همایش های برنامه ریزی و انگیزشی و آموزشی

دارنده رتبه های برتر از جمله رتبه 11، 12، 15، 22، 24، 26، 32، 35، 46، 48، و …

کنکور سال 99 و 1400

 

محاسبات

جلسه 1 – استاد زرگریان

مشاوره و برنامه ریزی کنکور

جلسه 2 – استاد زرگریان

هیچ محصول وجود ندارد