کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس دروس ریاضی، فارسی و علوم و مطالعات در مقاطع ابتدایی از سال 1391 تاکنون در مدارس برتر تهران

 

ریاضی پنجم

جلسه 1 – استاد فهیمی

ریاضی چهارم

جلسه 1 – استاد فهیمی

ریاضی سوم

جلسه 1 – استاد فهیمی

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد فهیمی (ریاضی پنجم 1403)

استاد فهیمی ریاضی پنجم پنج شنبه‌ها ازساعت 09:15 الی 10:45 مهر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آفلاین

650,000 تومان770,000 تومان

استاد فهیمی (ریاضی چهارم 1403)

استاد فهیمی ریاضی چهارم پنج شنبه‌ها ازساعت 11:15 الی 12:45 مهر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آفلاین

650,000 تومان770,000 تومان

استاد فهیمی (ریاضی سوم 1403)

استاد فهیمی ریاضی سوم پنج شنبه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30 مهر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آفلاین

650,000 تومان770,000 تومان

استاد فهیمی (ریاضی سوم 1402)

استاد فهیمی ریاضی سوم پنج شنبه‌ها ازساعت 13:00 الی 14:30 مهر1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

400,000 تومان470,000 تومان

استاد فهیمی (ریاضی چهارم 1402)

استاد فهیمی ریاضی پنجم پنج شنبه‌ها ازساعت 11:15 الی 12:45 مهر1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

400,000 تومان470,000 تومان

استاد فهیمی (ریاضی پنجم 1402)

استاد فهیمی ریاضی پنجم پنج شنبه‌ها ازساعت 09:15 الی 10:45 مهر1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

400,000 تومان470,000 تومان