مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

کنکور جامعه شناسی

جلسه 1 – استاد مختاری

جامعه دهم – درس 1 و 2

کنکور اقتصاد

جلسه 1 – استاد مختاری

 درس اول کار آفرینی

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد مختاری (نکته و تست اقتصاد کنکور 1403)

استاد مختاری (نکته و تست اقتصاد کنکور 1403) (نکته و تست اقتصاد کنکور 1403) شنبه ها ساعت 15:00 الی 18:00 4 هفته شروع از 22

800,000 تومان

استاد مختاری ( کنکور اقتصاد 1404)

استاد مختاری (کنکور اقتصاد 1404) (کنکور اقتصاد 1404) چهارشنبه‌ها ساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,100,000 تومان2,800,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری ( کنکور جامعه شناسی 1404)

استاد مختاری (کنکور جامعه شناسی 1404) (کنکور جامعه شناسی 1404) چهارشنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,100,000 تومان2,800,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری (کنکور روانشناسی 1404)

استاد مختاری (کنکور روانشناسی 1404) (کنکور روانشناسی 1404) چهارشنبه ها ساعت 18:30 الی 19:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,600,000 تومان2,100,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری ( جامعه شناسی دهم 1404)

  استاد مختاری ( جامعه شناسی دهم 1404) جامعه شناسی دهم 1404 یک شنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری ( جامعه شناسی یازدهم 1404)

استاد مختاری ( جامعه شناسی یازدهم 1404) جامعه شناسی یازدهم 1404 یکشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00 تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آفلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری (هویت اجتماعی 1403)

استاد مختاری (هویت اجتماعی 1403) جمعه 24 آذر ساعت 14:00 الی 20:00 کلاس آنلاین

375,000 تومان500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مختاری (کارگاه مسائل اقتصاد)

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک - پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید،

200,000 تومان400,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور اقتصاد 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور جامعه شناسی 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند