کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سابقه 14 سال تدریس در مدارس و آموزشگاه های تهران، بندرعباس، اهواز، ماهشهر، شیراز، اصفهان، قم، گرمسار، تبریز، ساری، رشت

 

ادبیات یازدهم و دوازدهم

جلسه 1 – استاد مطلبی

تشبیه