رتبه 14 کارشناسی ارشد

رتبه 36 کارشناسی

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مبتکر و مبدع طرح work shop در امر آموزش کنکور

طراح جزوات تحلیل الصرفی و للاعراب

20 سال تدریس در مدارس انرژی اتمی

و موسسات برتر تهران

 

کنکور عربی اختصاصی انسانی

جلسه 1 – استاد مهاجر

درس اول دهم

کنکور عربی عمومی

جلسه 1 – استاد مهاجر

شناسایی اسم از نظر جنس و تعداد

عربی یازدهم

جلسه 1 – استاد مهاجر

عربی دهم

جلسه 1 – استاد مهاجر

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404)

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404) (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1404) یکشنبه ها ساعت 15:30 الی 18:00 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,650,000 تومان3,500,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1404)

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1404) (عربی دوازدهم 1404) یکشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,450,000 تومان1,900,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مهاجر (عربی یازدهم 1404)

استاد مهاجر (عربی یازدهم 1404) عربی یازدهم 1404 یکشنبه ها ساعت 20:00 الی 21:30  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آفلاین

1,200,000 تومان1,400,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

استاد مهاجر (عربی دهم 1404)

استاد مهاجر (عربی دهم 1404) عربی دهم 1404 یکشنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15  تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آفلاین

1,200,000 تومان1,400,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور عربی انسانی 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

5,150,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی دوازدهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

عربی یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند