رتبه 14 کارشناسی ارشد

رتبه 36 کارشناسی

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مبتکر و مبدع طرح work shop در امر آموزش کنکور

طراح جزوات تحلیل الصرفی و للاعراب

20 سال تدریس در مدارس انرژی اتمی

و موسسات برتر تهران

 

کنکور عربی اختصاصی انسانی

جلسه 1 – استاد مهاجر

درس اول دهم

کنکور عربی عمومی

جلسه 1 – استاد مهاجر

شناسایی اسم از نظر جنس و تعداد

عربی یازدهم

جلسه 1 – استاد مهاجر

عربی دهم

جلسه 1 – استاد مهاجر

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

استاد مهاجر (کنکور عربی اختصاصی انسانی 1403)

استاد مهاجر (عربی انسانی دوازدهم 1403) عربی انسانی دوازدهم 1403 یکشنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00 تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آنلاین

1,875,000 تومان2,500,000 تومان

استاد مهاجر (عربی دهم 1403)

استاد مهاجر (عربی دهم 1403) عربی دهم 1403 یکشنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15  تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آفلاین

850,000 تومان1,000,000 تومان

استاد مهاجر (عربی یازدهم 1403)

استاد مهاجر (عربی یازدهم 1403) عربی یازدهم 1403 شروع از مهر ماه یکشنبه ها ساعت 15:00 الی 16:30  مهر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آفلاین

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1403)

استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1403) عربی دوازدهم 1403 یکشنبه ها ساعت 20:15 الی 21:45 تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آنلاین

1,015,000 تومان1,350,000 تومان

نکته و تست – عربی انسانی – استاد مهاجر (کنکور 1402) – آنلاین

استاد مهاجر نکته و تست عربی انسانی یک‌شنبه‌ها ساعت 19:00 الی 20:30 به مدت 8 هفته از 1402/02/17 کلاس آنلاین

800,000 تومان

عربی انسانی – استاد مهاجر – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

← تشریحی کامل ← نکته ← تست ← آزمون ← حل تمرین ← 20‌شو ویژه ترمم معدل ← همایش جمع‌بندی

2,040,000 تومان

استاد مهاجر (عربی دهم 1402)

استاد مهاجر عربی دهم یک‌شنبه ها از ساعت 16:45 الی 18:15 مهر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آفلاین

750,000 تومان880,000 تومان

استاد مهاجر(عربی یازدهم 1402)

استاد مهاجر عربی یازدهم (انسانی/ تجربی/ ریاضی) یکشنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30 مهر 1401 تا اسفند 1401 کلاس آفلاین

750,000 تومان880,000 تومان

استاد مهاجر (کنکور عربی 1402)

استاد مهاجر کنکور عربی یکشنبه ها از ساعت 20:15 الی 21:45 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان1,000,000 تومان

استاد مهاجر کنکور عربی (عمومی و اختصاصی انسانی1402)

استاد مهاجر کنکور عربی اختصاصی انسانی یکشنبه ها ازساعت 17:30 الی 20:00 مهر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

1,200,000 تومان1,630,000 تومان

کنکور عربی انسانی 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

5,150,000 تومان

عربی دوازدهم 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

3,560,000 تومان