پخش زنده

دفترچه سوالات آزمون سراسری سال 1402 (نوبت اول)

آفلاین تحلیل‌ها

فیزیک تجربی

تحلیل سوالات کنکور فیزیک تجربی
مهندس گندمی

پنج شنبه 29 دی
ساعت 18:00

زیست شناسی

تحلیل سوالات کنکور زیست شناسی
دکتر حشم پیشه

پنج شنبه 29 دی
ساعت 20:30

فیزیک تجربی

تحلیل سوالات کنکور فیزیک
مهندس شهبازی

پنج شنبه 29 دی
ساعت 21:15

فیزیک ریاضی و تجربی

تحلیل سوالات کنکور فیزیک ریاضی و تجربی
مهندس مدرسه دوست

جمعه 30 دی
ساعت 15:00

فیزیک ریاضی

تحلیل سوالات کنکور فیزیک ریاضی
مهندس شهبازی

جمعه 30 دی
ساعت 15

ادبیات تخصصی

تحلیل سوالات کنکور ادبیات
استاد جعفری

جمعه 30 دی
ساعت 18:00

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته تجربی
مهندس رسولی

جمعه 30 دی
ساعت 17:00

اقتصاد و جامعه‌شناسی

تحلیل سوالات کنکور اقتصاد و جامعه‌شناسی
استاد مختاری

جمعه 30 دی
ساعت 19:00

گسسته

تحلیل سوالات کنکور گسسته
مهندس موئینی

جمعه 13 دی
ساعت 18:45

ریاضیات

تحلیل سوالات کنکور ریاضیات رشته ریاضی و تجربی
مهندس بیات

جمعه 30 دی
ساعت 18:300

ریاضیات

تحلیل سوالات کنکور ریاضی انسانی
استاد ترابی

شنبه 1 بهمن
ساعت 15:00

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته تجربی
مهندس استاد رحیم

شنبه 1 بهمن
ساعت 18:30

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته تجربی
مهندس استاد رحیم

شنبه 1 بهمن
ساعت 18:30

فلسفه منطق و روانش‌شناسی

تحلیل سوالات کنکور فلسفه منطق و روان‌شناسی
استاد مدنی

شنبه 1 بهمن
ساعت 20:00

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته ریاضی
مهندس رسولی

یک‌شنبه 2 بهمن
ساعت 17:00

عربی تخصصی

تحلیل سوالات کنکور عربی 
استاد مهاجر

یک‌شنبه 2 بهمن
ساعت 17:30

عربی تخصصی

تحلیل سوالات کنکور عربی 
استاد سامانی نژآد

دوشنبه 3 بهمن
ساعت 21:00

مشاوره

تحلیل سوالات کنکور
استاد زرگریان

دوشنبه 3 بهمن
ساعت 20:00

0
دقیقه

محتوای خالص در رابطه با کنکور دی

استاد مجید رضایی