کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد

رتبه 31 کنکور کارشناسی

با درصد 100 ریاضی و آمار، بیش از 60 هزار ساعت

تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد دکتری

بیش از 15 هزار ساعت تدریس آنلاین

دانشجوی دکتری مدیریت مالی با درصد 100 ریاضی در رشته ریاضی

 

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

مشتق‌گیری

کنکور گسسته

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

اصول شمارش

کنکور هندسه

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

ترسیم های هندسی و استدلال

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

معادله گنگ و گویا و درجه 2 و سهمی

هندسه آمار یازدهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

فصل اول

ریاضی دهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

مجموعه و الگو و دنباله

هندسه دهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

فصل اول

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

ریاضی تجربی یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

حسابان یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

هندسه و آمار یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

ریاضی دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

هندسه دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

8,300,000 تومان

کنکور هندسه 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

6,720,000 تومان

کنکور گسسته 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

6,720,000 تومان

مهندس بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1402)

مهندس بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1401) – بعثت انلاین ریاضی تجربی/حسابان یک شنبه ها از ساعت 14:30 الی 18:15 جمعه‌ها (حل تمرین) از ساعت 14:00

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

مهندس بشیرزاده (کنکور گسسته1402)

مهندس بشیرزاده کنکور گسسته سه شنبه ها از ساعت 14:30 الی 16:45 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

1,200,000 تومان1,620,000 تومان

مهندس بشیرزاده (کنکور هندسه1402)

مهندس بشیرزاده کنکور هندسه سه شنبه ها از ساعت 16:45 الی 19:00 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین  

1,200,000 تومان1,620,000 تومان

دکتر بشیرزاده (ریاضی تجربی/حسابان یازدهم1402)

دکتر بشیرزاده حسابان یازدهم یک شنبه ها ساعت 20:15 الی 22:15 تیر  1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

1,020,000 تومان1,200,000 تومان

دکتر بشیرزاده (هندسه و آمار یازدهم 1402)

دکتر بشیرزاده هندسه و آمار یازدهم سه شنبه ها از ساعت 19:15 الی 20:45 تیر  1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان880,000 تومان

دکتر بشیرزاده (ریاضی دهم1402)

دکتر بشیرزاده ریاضی دهم یک‌شنبه ها ازساعت 18:30 الی 20:00 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان880,000 تومان

دکتر بشیرزاده (هندسه دهم 1402)

دکتر بشیرزاده هندسه دهم سه شنبه ها  از ساعت 21:00 الی 22:30 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان880,000 تومان

ریاضی تجربی/ حسابان – دکتربشیرزاده – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

← تشریحی کامل ← نکته ← تست ← آزمون ← حل تمرین ← 20‌شو ویژه ترمم معدل ← همایش جمع‌بندی

2,850,000 تومان

هندسه – دکتر بشیرزاده – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

← تشریحی کامل ← نکته ← تست ← آزمون ← حل تمرین ← 20‌شو ویژه ترمم معدل ← همایش جمع‌بندی

2,025,000 تومان

گسسته – دکتر بشیرزاده – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

← تشریحی کامل ← نکته ← تست ← آزمون ← حل تمرین ← 20‌شو ویژه ترمم معدل ← همایش جمع‌بندی

2,025,000 تومان

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – دکتر بشیرزاده (کنکور 1402) – حضوری

دکتر بشیرزاده نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان یک‌شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 19:00 به مدت 8 هفته از 1402/02/10 کلاس حضوری

2,400,000 تومان

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – دکتر بشیرزاده (کنکور 1402) – آنلاین

دکتر بشیرزاده نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان یک‌شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 19:00 به مدت 8 هفته از 1402/02/10 کلاس آنلاین

1,500,000 تومان