کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد

رتبه 31 کنکور کارشناسی

با درصد 100 ریاضی و آمار، بیش از 60 هزار ساعت

تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد دکتری

بیش از 15 هزار ساعت تدریس آنلاین

دانشجوی دکتری مدیریت مالی با درصد 100 ریاضی در رشته ریاضی

 

کنکور ریاضی تجربی/حسابان

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

مشتق‌گیری

کنکور گسسته

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

اصول شمارش

کنکور هندسه

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

ترسیم های هندسی و استدلال

ریاضی تجربی/حسابان یازدهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

معادله گنگ و گویا و درجه 2 و سهمی

هندسه آمار یازدهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

فصل اول

ریاضی دهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

مجموعه و الگو و دنباله

هندسه دهم

جلسه 1 – دکتر بشیرزاده

فصل اول

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

ریاضی تجربی یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

حسابان یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

هندسه و آمار یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

ریاضی دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

هندسه دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

8,300,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور هندسه 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

6,720,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

کنکور گسسته 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

6,720,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – دکتر بشیرزاده (کنکور اردیبهشت 1403)

دکتر بشیرزاده نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان کنکور اردیبهشت 1403(نوبت اول) کلاس آفلاین

2,000,000 تومان2,400,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نکته و تست هندسه و گسسته – دکتر بشیرزاده (کنکور اردیبهشت 1403)

دکتر بشیرزاده نکته و تست هندسه و گسسته کنکور اردیبهشت 1403(نوبت اول) کلاس آفلاین

2,000,000 تومان2,400,000 تومان

افزودن به سبد خرید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1403)

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1403) کنکور هندسه 1403 سه شنبه ها ساعت 15:00 الی 17:15 تیر 1402 تا اردیبهشت 1403 کلاس آنلاین

1,200,000 تومان1,500,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (نکته و تست کنکور ریاضی تجربی 1403)

دکتر بشیرزاده (نکته و تست کنکور ریاضی تجربی 1403) (نکته و تست کنکور ریاضی تجربی 1403) یکشنبه ها و سه شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 18:15

2,500,000 تومان

دکتر بشیرزاده (نکته و تست کنکور حسابان 1403)

دکتر بشیرزاده (نکته و تست کنکور حسابان 1403) (نکته و تست کنکور حسابان 1403) یکشنبه ها و سه شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 18:15 4 هفته

2,500,000 تومان

دکتر بشیرزاده (هندسه دهم 1404)

دکتر بشیرزاده (هندسه دهم 1404) هندسه دهم 1403 سه شنبه ها ساعت 21:15 الی 22:45  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (ریاضی دهم 1404)

دکتر بشیرزاده (ریاضی دهم 1404) ریاضی دهم 1404 یکشنبه ها ساعت 20:30 الی 22:00  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,420,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (هندسه و آمار یازدهم 1404)

دکتر بشیرزاده (هندسه و آمار یازدهم 1404) هندسه و آمار یازدهم 1404 سه شنبه ها ساعت 19:30 الی 21:00  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (ریاضی تجربی / حسابان یازدهم 1404)

دکتر بشیرزاده (ریاضی تجربی / حسابان یازدهم 1404) ریاضی تجربی / حسابان یازدهم 1404 یکشنبه ها ساعت 18:15 الی 20:15  تیر 1403 تا اردیبهشت 1404

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1404)

دکتر بشیرزاده (کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1404) کنکور ریاضی تجربی/حسابان 1404 یکشنبه ها ساعت 15:00 الی 18:15 حل تمرین دوشنبه ‌ها ساعت 20:00 الی 23:00 تیر

3,100,000 تومان4,100,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتر بشیرزاده (کنکور گسسته 1404)

دکتر بشیرزاده (کنکور گسسته 1404) (کنکور گسسته 1404) سه شنبه ها ساعت 17:15 الی 19:30 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,050,000 تومان2,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1404)

دکتربشیرزاده (کنکور هندسه 1404) (کنکور هندسه 1404) سه شنبه ها ساعت 15:00 الی 17:15 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

2,050,000 تومان2,700,000 تومان

شرایط پرداخت را انتخاب کنید این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند