پنج‌شنبه 5 فروردین

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 12:30

استاد مدنی

فلسفه

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 13:00

دکتر حشم پیشه 

زیست جانوری

دهم،یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

13:00 الی 14:30

استاد مدنی

روان‌شناسی

پخش زنده / آفلاین

13:00 الی 15:00

مهندس گندمی 

فیزیک – گرما

دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

14:45 الی 16:45

استاد جعفری 

ادبیات

دستور عروض

(اختیارات شاعری)

پخش زنده / آفلاین

15:00 الی 17:30

استاد عقبائی

ریاضیات

معادله درجه دو سهمی
دهم، یازدهم و دوازدهم 

پخش زنده / آفلاین

17:00 الی 19:00

استاد صائلی

دین و زندگی

(جمع‌بندی نکات مهم سال یازدهم)
یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 12:30

استاد پازوکی

ادبیات – دستور زبان

(ساختمان جمله و نقش دستوری)
دهم، یازدهم و دوازدهم

شنبه 7 فروردین

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 13:00

مهندس بیات

ریاضیات
تابع
یازدهم

پخش زنده / آفلاین

13:15 الی 15:15

مهندس بیات

ریاضیات
حد
دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

15:30 الی 17:30

مهندس شهبازی

فیزیک
(کار و انرژی)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

18:00 الی 20:00

استاد ترابی

عربی
(40% کنکور 1401)
دهم، یازدهم و دوازدهم

یک‌شنبه 8 فروردین

پخش زنده / آفلاین

10:30 الی 12:00

مهندس بشیرزاده

ریاضیات
(تالس و تشابه)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 12:30

استاد مختاری

جامعه‌شناسی

پخش زنده / آفلاین

12:00 الی 13:30

مهندس بشیرزاده

ریاضیات
(احتمال)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

13:30 الی 15:00

مهندس بشیرزاده

ریاضیات
(مثلثات)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

15:00 الی 17:00

مهندس حکاک

شیمی

(حل مسائل مختلف استوکیومتری از یک راه واحد)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

17:00 الی 19:00

مهندس گلزاری

ریاضیات
(پیوستگی)
یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

19:00 الی 20:30

استاد مهاجر

عربی
(جمع‌بندی عربی 10 و 11)
دهم، یازدهم و دوازدهم

سه‌شنبه 10 فروردین

پخش زنده / آفلاین

11:00 الی 13:30

مهندس مدرسه دوست

فیزیک

(فشار/ویژگی‌ماده/مدارجریان‌مستقیم)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

11:30 الی 13:30

استاد ترابی

ریاضی انسانی
(تابع)

پخش زنده / آفلاین

16:00 الی 17:30

مهندس جاماسبی

ریاضیات
(مشتق)
دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

17:45 الی 19:15

مهندس جاماسبی

ریاضیات

(تعیین علامت و نامعادلات)
دهم و یازدهم

چهارشنبه 11 فروردین

پخش زنده / آفلاین

13:15 الی 14:45

استاد قیومی

زبان انگلیسی

(صفت فاعلی و مفعولی / جملات شرطی و مصدر)

پخش زنده / آفلاین

15:00 الی 17:00

مهندس رسولی

شیمی

استوکیومتری(به ساده‌ترین روش)
دهم، یازدهم و دوازدهم

پخش زنده / آفلاین

17:00 الی 19:00

دکتر دولت آبادی

ریاضیات
ترکیبات
دهم، یازدهم و دوازدهم

قسمت اول

قسمت دوم

دکتر اکبری

ژنتیک 

جانوری و گیاهی