کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

بیش از 10 سال تدریس

در مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

 

کنکور شیمی

جلسه 1 – مهندس رسولی

عدد جرمی + عدد اتمی

شیمی یازدهم

جلسه 1 – مهندس رسولی

آرایش الکترونیکی

شیمی دهم

جلسه 1 – مهندس رسولی

عدد جرمی + عدد اتمی

عنوان توضیحات قیمت مشاهده سریع سبد خرید

مهندس رسولی (شیمی یازدهم 1404)

مهندس رسولی (شیمی یازدهم 1403) شیمی یازدهم 1404 چهارشنبه ها ساعت 20:15 الی 21:45  تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

مهندس رسولی (شیمی دهم 1404)

مهندس رسولی (شیمی دهم 1403) شیمی دهم 1404 چهارشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00  تیر 1403 تا اریبهشت 1404 کلاس آنلاین

1,450,000 تومان1,700,000 تومان

استاد حاتمی (کنکور شیمی 1404)

استاد حاتمی (کنکور شیمی 1404) کنکور شیمی 1404 شنبه‌ها ساعت 18:30 الی 21:45 تیر 1403 تا اردیبهشت 1404 کلاس آنلاین

3,100,000 تومان4,100,000 تومان

مهندس رسولی (کنکور شیمی 1404)

مهندس رسولی (کنکور شیمی 1404) کنکور شیمی 1404 پنج شنبه‌ها  ساعت 15:00 الی 18:15 + حل تمرین شیمی چهارشنبه ها ساعت 22:00 الی 23:30 تیر

3,100,000 تومان4,100,000 تومان

مهندس رسولی (شیمی دهم 1403)

مهندس رسولی (شیمی دهم 1403) شیمی دهم 1403 چهارشنبه ها ساعت 18:30 الی 20:00  تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آنلاین

750,000 تومان950,000 تومان

مهندس رسولی (کنکور شیمی 1403)

مهندس رسولی (کنکور شیمی 1403) کنکور شیمی 1403 پنج شنبه‌ها  ساعت 15:00 الی 18:15 + حل تمرین چهارشنبه ها ساعت 22:00 الی 22:30  تیر 1402

1,850,000 تومان2,300,000 تومان

مهندس رسولی (شیمی یازدهم 1403)

مهندس رسولی (شیمی یازدهم 1403) شیمی یازدهم 1403 چهارشنبه ها ساعت 20:15 الی 21:45  تیر 1402 تا اریبهشت 1403 کلاس آنلاین

750,000 تومان950,000 تومان

نکته و تست شیمی – مهندس رسولی (کنکور اریبهشت 1403)

مهندس رسولی نکته و تست شیمی کنکور اردیبهشت 1403(نوبت اول) کلاس آفلاین

2,000,000 تومان2,400,000 تومان

کنکور شیمی 1403

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

8,300,000 تومان

شیمی دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان

شیمی یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,500,000 تومان