کارشناسی برق دانشگاه تهران

14 سال سابقه تدریس

مولف 4 جلد کتاب

طراح آزمون‌های آزمایشی نشانه و مجموعه منتا

مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر کشور

 

کنکور فیزیک

جلسه 1 – مهندس گندمی

ویژگی‌های فیزیکی مواد + نیروهای بین مولکولی

فیزیک یازدهم

جلسه 1 – مهندس گندمی

پایستگی بار

فیزیک دهم

جلسه 1 – مهندس گندمی

مبانی فیزیک

عنوانتوضیحاتقیمتمشاهده سریعسبد خرید

نکته و تست فیزیک – مهندس گندمی (کنکور 1402) – آنلاین

مهندس گندمی نکته و تست فیزیک چهارشنبه‌ها ساعت 18:30 الی 21:45 به مدت 8 هفته(رشته علوم تجربی) به مدت 10 هفته(رشته علوم ریاضی) از 1402/02/13

1,500,000 تومان

نکته و تست فیزیک – مهندس گندمی (کنکور 1402) – حضوری

مهندس گندمی نکته و تست فیزیک یک شنبه‌ها ساعت 15:00 الی 18:15 به مدت 8 هفته(رشته علوم تجربی) به مدت 10 هفته(رشته علوم ریاضی) از

2,400,000 تومان

مهندس گندمی (فیزیک دهم1402)

مهندس گندمی فیزیک دهم یک شنبه ها ازساعت 20:15 الی 21:45 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان880,000 تومان

مهندس گندمی (فیزیک یازدهم1402)

مهندس گندمی فیزیک یازدهم یک شنبه ها ازساعت 18:30 الی 20:00 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

750,000 تومان880,000 تومان

مهندس گندمی (کنکور فیزیک1402)

استاد گندمی کنکور فیزیک دوشنبه ها از ساعت 17:30 الی 21:00 تیر 1401 تا اردیبهشت 1402 کلاس آنلاین

1,725,000 تومان2,300,000 تومان

کنکور فیزیک 1402

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

5,500,000 تومان

فیزیک دهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد ،شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,000,000 تومان

فیزیک یازدهم

این دوره حضوری می‌باشد، استاد، شعبه و زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید

2,000,000 تومان