تا زمانی که در این کارگاه شرکت نکرده‌اید، رتبه زیر 1000 کسب نخواهید کرد.

در این کارگاه میزبان نسل برنده خواهیم بود، همراه با یک هدیه ویژه برای تک تک شرکت کنندگان