همایش‌های همکاران

جلسه نمایندگی شهرستان ها 19 فروردین 1401
همایش فراخوان جذب همکار
همایش ویژه تشریح تخفیف ادارات
همایش بزرگ شهرستانی‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
همایش 34 امین سالگرد تاسیس بعثت