کنکور 1401

125000 تومان

فیزیک – ترمودینامیک – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/3 مرحله

فیزیک – جریان الکتریکی و مدار – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/8 مرحله

فیزیک – الکتریسیته و خازن – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/15 مرحله

50000 تومان

فیزیک – اندازه‌گیری – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

275000 تومان

فیزیک – فشار و ویژگی‌های ماده – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/6 مرحله

225000 تومان

فیزیک – مبحث گرما و قانون گازها – مهندس شهبازی

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/6 مرحله

600000 تومان

نکته و تست ریاضی انسانی – استاد ترابی

دوشنبه ها ازساعت 13:30 الی 16:45 . . . . . . . . . . . . . به مدت 7 هفته از20 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

750000 تومان

نکته و تست زیست – دکترحشم پیشه

دوشنبه ها ازساعت 17:00 الی 21:00 . . . . . . . . . . . . . به مدت 6 هفته از27 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

600000 تومان

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – مهندس بیات

چهارشنبه ها ازساعت 15:30 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . . به مدت 7 هفته از22 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

400000 تومان

نکته و تست عربی – استاد ترابی

دوشنبه ها ازساعت 13:00 الی 15:30 . . . . . . . . . . . . . به مدت 6 هفته از20 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

600000 تومان

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – مهندس جاماسبی

یک شنبه ها ازساعت 15:30 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . . به مدت 5 هفته از19 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

600000 تومان

نکته و تست ریاضی تجربی/حسابان – استاد عالی آذر

شنبه ها ازساعت 18:45 الی 21:45 . . . . . . . . . . . . . . به مدت 7 هفته از18 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

600000 تومان

نکته و تست شیمی – مهندس رسولی

جمعه ها ازساعت 15:30 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . . به مدت 8 هفته از10 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

600000 تومان

نکته و تست شیمی – مهندس طهرانی

پنج شنبه ها ازساعت 15:15 الی 18:30 . . . . . . . . . . . . . به مدت 8 هفته از09 اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

0% تکمیل‌شده
0/2 مرحله

« » صفحه 1 / 9

سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.