اساتید

استاد محمدی

بیوگرافی دبیر رسمی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 18(دبیرستان نمونه دولتی امام حسین مدرس دین و زندگی انتشارات آموزشی گاج)تحلیل آزمونهای آزمایشی سالنه/ پروژه

اساتید

استاد تفضلی زاده

بیوگرافی مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر کشور مولف کتاب میکرو طلایی ریاضیات تجربی گاج مولف کتاب لقمه هندسه 3 مهر و ماه طراح آزمون

اساتید

استاد رفیعی

بیوگرافی نویسنده کتب خط ویژه و مخ گاج دانش آموزان رتبه های دو رقمی و سه رقمی   نمونه تدریس شب امتحانی ادبیات دهم جلسه

اساتید

استاد مطلبی

بیوگرافی کارشناس ارشد حقوق بین الملل سابقه 14 سال تدریس در مدارس و آموزشگاه های تهران، بندرعباس، اهواز، ماهشهر، شیراز، اصفهان، قم، گرمسار، تبریز، ساری،

مشاورین

استاد اسدی

بیوگرافی کارشناس ارشد فیزیک  مشاور تحصیلی برتر کنکور در سال 89. مدرس دانشگاه ، متخصص انتخاب رشته، هدایت تحصیلی و تحلیلگر تست‌های روانشناسی جهت شناخت

مشاورین

استاد رنجبر

بیوگرافی 13 سال سابقه ی آموزشی در زمینه ی مشاوره ی تحصیلی دانش آموخته ی دانشگاه تهران مشاور رتبه های 2، 17، 74، 75، 91،

مشاورین

استاد خیراللهی

بیوگرافی 13 سال سابقه درخشان در مراکز ممتاز آموزشی کشور (تهران، البرز، خوزستان، کرمان، گلستان، زنجان و …). نویسنده مجموعه کتاب‌های مشاوره تحصیلی. tourbo study-tech

استاد زاهدی

بیوگرافی مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر کشور نمونه تدریس ریاضی تجربی / حسابان یازدهم جلسه 1 – استاد زاهدی ریاضی دهم جلسه 2 –

اساتید

استاد غفاری

بیوگرافی مدرس مدرسه تلوزیونی شبکه آموزش مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر کشور   نمونه تدریس ریاضی ششم جلسه 1 – استاد غفاری ریاضی ششم