خانه تکانی ذهن

و اما…خانه تکانی ذهن جای تعجب داره که هنوز افراد باهوش و روشنفکر و تحصیل کرده ای هستند که اصرار دارند توصیه ها و کهن آموزه هایی رو به دیگران منتقل کنن و خودشون رو مردمانی مطلع و آگاه معرفی کنن و این درحالیکه از عقاید و فلسفه هایی پیروی میکنن که شادمانی خودشون و...
سبد خرید کد کوپن دارید؟
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.