دکتر حشم پیشه (کنکور زیست شناسی1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1,590,000

دکتر حشم پیشه

کنکور زیست شناسی

پنج شنبه ها ازساعت 19:00 الی 22:15

حل تست زیست شناسی شنبه‌ها 20:45 الی 22:00

مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین

محتوای دوره

بازکردن همه
جلسات آفلاین
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
1 از 3