شب امتحانی هندسه دوازدهم – مهندس بشیرزاده

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
110000 تومان
شروع کنید

شب امتحانی هندسه دوازدهم – مهندس بشیرزاده

چهارشنبه 19 خرداد ساعت 15:30 الی 18:45

پنج‌شنبه 20 خرداد ساعت 09:00 الی 12:00

جمعه 21 خرداد ساعت 09:00 الی 12:00

شنبه 22 خرداد ساعت 10:00 الی 13:00