شب امتحانی ریاضی گسسته دوازدهم – مهندس بشیرزاده

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
75000 تومان
شروع کنید

شب امتحانی – ریاضی گسسته دوازدهم – مهندس بشیرزاده

چهارشنبه 5 خرداد ساعت 18:00 الی 21:00
پنج‌شنبه 6 خرداد ساعت 20:15 الی 23:15
جمعه 7 خرداد ساعت 12:30 الی 15:30