مهندس شهبازی (کنکور فیزیک1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1590000 تومان

مهندس شهبازی

کنکور فیزیک

چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 23:00

حل تمرین فیزیک: شنبه‌ها ساعت 14:45 الی 16:30

مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین

محتوای دوره

بازکردن همه
جلسات آفلاین
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/25 مرحله
محتوای درس
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/3 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
1 از 3