مهندس مدرسه دوست (فیزیک دهم1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
590000 هزارتومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

استاد مدرسه دوست

فیزیک دهم

یک شنبه ها ازساعت 18:45 الی 20:15

مرداد 1400 تا اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین

محتوای دوره