پاییز – مهندس گندمی (کنکور فیزیک 1403)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 21:00 + حل تمرین شنبه ها  16:45 الی 18:15

تیر 1402 تا اریبهشت 1403

کلاس آنلاین