نکته و تست فیزیک – مهندس شهبازی (کنکور 1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
950000
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
مهندس شهبازی
نکته و تست فیزیک
چهارشنبه ها ساعت 19:00 الی 22:30
برای رشته تجربی 9 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401
حل تست های اضافه و بررسی تکالیف شنبه ها ساعت 14:30 الی 16:30
کلاس آنلاین