نکته و تست فیزیک – مهندس مدرسه دوست (کنکور 1401)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
850000
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

مهندس مدرسه دوست

نکته و تست فیزیک

دوشنبه ها ساعت 17:15 الی 21:00

برای رشته تجربی 10 هفته و برای رشته ریاضی 11 هفته از اردیبهشت 1401

کلاس آنلاین