همایش عربی عمومی – استاد مهاجر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

استاد مهاجر

همایش عربی عمومی

سه شنبه 01 تیر ساعت 08:00 الی 15:00

چهارشنبه 02 تیر ساعت 08:00 الی 15:00

همایش یکروزه 1400

کلاس آنلاین